چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
معرفی پروژه های عمرانی معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۲ در سال ۹۴

رديف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان اشتغال زایی (نفر)

میزان پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

مشخصات پروژه

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

خریدرنگ محوری وتینر

 

۱,۰۶۹,۸۷۰,۰۰۰

 

 

*

۴

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۲

اجرای خط کشی محوری

 

۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۵

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۳

خرید رنگ دو جزئی

 

۱,۱۹۶,۲۵۰,۰۰۰

 

 

*

۴

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۴

اجرای خط کشی عابرپیاده

 

۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۷

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۵

اجرای خط کشی عابرپیاده رنگی

 

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۷

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۶

خرید ونصب تابلو وتجهیزات ترافیکی

 

۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۷

۷۰%

 

 

سطح منطقه

۷

ساخت تابلوهای راهنمای مسیر

 

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۳

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۸

خرید نیوجرسی پلاستیکی

 

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۲

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۹

خرید سرعتگیر پلاستیکی

 

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۲

۱۰۰%

 

 

امانیه خ خرم

۱۰

اصلاح هندسی تقاطع پهلوان

 

۱,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۱۰

۱۰۰%

 

 

تقاطع اردیبهشت، توحید،چمران

۱۱

اصلاح هندسی انتهای کیان آباد

 

۵۳۵,۲۷۰,۰۰۰

 

 

*

۱۰

۹۵%

 

 

انتهای کیان آباد

۱۲

اصلاح گذرگاه عابر پیاده

 

۶۹۹,۴۹۸,۸۰۰

 

 

*

۷

۱۰%

 

 

کیانپارس- امانیه

۱۳

اصلاح هندسی اتوبان شهید هاشمی

 

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۷

۳۰%

 

 

اتوبان شهید هاشمی

۱۴

خرید ونصب نرده جهت پل های عابر پیاده اتوبان شهید ستاری

 

۱,۱۶۷,۷۵۰,۰۰۰

 

 

*

۵

۹۵%

 

 

سطح منطقه

۱۵

اصلاح هندسی بلوار امام رضا(ع)

 

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۴

۱۰۰%

 

 

بلوارامام رضا(ع)

اصلاح هندسی دوربرگردان زیر پل سوداگر

 

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۴

۸۰%

 

 

زیر پل سوداگر

۱۶

خرید جداول وکفپوش رنگی

 

۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۴

۹۵%

 

 

کیانپارس-امانیه

۱۷

خرید ونصب ایستگاه مکانیزه اتوبوس

 

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۵

۵%

 

 

کیانپارس

۱۸

خرید ونصب ایستگاه معمولی اتوبوس

 

۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۶

۵%

 

 

کیان آباد-کیانشهر

۱۹

خریدونصب ایستگاه مکانیزه اتوبوس

 

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۵

۷۰%

 

 

امانیه

۲۰

خریدونصب ایستگاه معمولی اتوبوس

 

۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۶

۲۰%

 

 

کیانشهر

۲۱

تعمیر ورنگ آمیزی ایستگاه های اتوبوس

 

۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۴

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۲۲

نصب استیکرایستگاه های اتوبوس

 

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۲

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۲۳

چاپ ونصب نقشه خطوط اتوبوسرانی بر روی ایستگاه ها

 

۵۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۲

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۲۴

رنگ آمیزی پایه تابلو ها

 

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۴

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

 ۲۵

ساخت و نصب پل عابر پیاده جاده ساحلی نبش۶

 

۳,۵۵۵,۰۴۶,۵۷۶

 

 

*

۱۵

۷۰%

 

 

جاده ساحلی نبش۶

 ۲۶

تعمیر پل عابر پیاده جاده ساحلی نبش۱۳

 

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۱۰

۸۵%

 

 

جاده ساحلی نبش۱۳

 ۲۷

تعمیر تجهیزات پل کابلی

 

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۱۰

۱۰۰%

 

 

پل هشتم


 
فرم پروژه های عمرانی در سال ۹۴

 

محل اجرا

 

مشخصات پروژه

 

فصل عمرانی

 

میزان پیشرفت فیزیکی

 

میزان

اشتغال زایی

 

منبع تامین اعتبار

 

اعتبار هزینه شده

 

کل اعتبار

 

عنوان پروژه

 

ردیف

سایر

ملی

استانی

کیانشهر

خاکبرداری پی کنی اجرای فنداسیون اجرای ستون های بتنی قالب بندی اجرای سقف آجرکاری و اجراب برق و متعلقات

 

۶۵ %

۲۰نفر

 

*

 

 

 

۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث سرای محله کیانشهر

۱

 

برش آسفالت ، خاکبردای ، حمل ، آجرکاری ، کلیه مراحل باد دست و آسفالت

 

۰%

۸نفر

 

*

 

 

 

 

۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰

همسان سازی درب منهول در سطح منطقه

۲

کیانشهر

احداث ساختمان

 

۳۲ %

۱۰۰نفر

 

*

 

 

 

۵۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

ساختمان اداری منطقه دو شهرداری

۳

کیان آباد

جدول و کفپوش گذاری

 

۱۰۰%

 ۵ نفر

 

*

 

 

 

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 پارک فدک کیان آباد

۴

 

کیانشهر

جدول و کفپوش گذاری و فضای سبز

 

درحال خاکربرداری و تسطیح

 ۳ نفر

 

*

 

 

 

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 پارک لاله کیانشهر

۵

منازل سازمانی ارتش

جدول و کفپوش گذاری و فضای سبز

 

درحال  خاکریزی و تسطیح

 ۶نفر

 

*

 

 

 

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث زمین ورزشی جنب مسجد امیرالمومنین

 ۶

 

مهرشهر

جدول و کفپوش احداث زمین ورزشی

 

درحال آماده کردن زمین و تسطیح

 ۶نفر

 

*

 

 

 

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

احداث زمین ورزشی مهرشهر در منطقه دو

۷

از مهرشهر به سمت کیانشهر

لوله گذاری بالوله پلی اتیلن

 

 

۵۰%

 ۹نفر

 

*

 

 

 ۱,۴۳۵,۱۴۵,۶۰۶

۴,۷۶۴,۵۹۹,۳۶۵ 

احداث و تکمیل شبکه آب خام کیانشهر

۸

 کیانپارس امانیه

لوله گذاری با لوله پلی اتیلن

 

در مرحله تجهیز کارگاه

 ۷ نفر

 

*

 

 

 

۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ 

اجرای عملیات لوله گذاری معابر کیانپارس

۹

 مهرشهر

جدول گذاری ، زیرسازی

 

۴۰%

۸نفر

 

*

 

 

 ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۷۶۰,۴۵۵,۷۴۶ 

جدول گذاری و زیر سازی تا حد لایه اساس

۱۰

کنار ساحل حدفاصل پل جزیره تا پل معلق

کاشت چمن ، کفپوش گذاری ، لوله گذاری ، بلوک کاری

 

۹۵%

۱۲نفر

 

*

 

 

 ۳,۱۹۲,۵۰۸,۲۶۳

۷,۶۵۱,۷۷۲,۰۷۳ 

 احداث فضای سبز ساحل کنار پل معلق تا پارک جزیره

۱۱

خیابان 4 شرقی کیانپارس

خاکبرداری  زیرسازی آب پاشی و کوبیدن اجرای جدول کفپوش

 

۰%

 

 

 

 

*

 

 

 

۱,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰

بهسازی و بدنه سازی خیبان 4 شرقی کیانپارس

۱۲

 سطح منطقه دو

خاکبرداری  زیرسازی آبپاشی کوبیدن اجراءجدول

 

۵%

 ۶ نفر

 

*

 

 

 

 ۱,۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰

ترمیم جداول فرسوده در سطح نواحی 1 ، 3 و 4 در منطقه دو

۱۳

کیانشهر

خاکبرداری آبپاشی کوبیدن اجراءسرباره کوپال آهکی کوپال بیس

 

۹۵%

۲۰نفر

 

 

*

 

 

 

 ۴,۹۶۲۲۲۸۰۷۱

احداث باند کندرو کیانشهر

 ۱۴

 کیانشهر

اجرای پی کنی سقف آجرکاری و برق و متعلقات مربوطه

 

۱۰۰%

۱۰نفر

 

*

 

 

 

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 

احداث سرویس بهداشتی در کیانشهر

 ۱۵

 سطح منطقه

برش آسفالت ترمیم زیرسازی واجرای قیر پریمکت و آسفالت

 

 ۸۰%

۱۰نفر

 

 

*

 

 

 

۱,۸۵۹,۸۳۸,۱۳۲ 

ترمیم سطوح آسفالتی در سطح منطقه دو

۱۶

 سطح منطقه

برش آسفالت ترمیم زیرسازی واجرای قیر پریمکت و آسفالت

 

۸۰%

۸نفر

 

 

*

 

 

 

  ۱,۷۷۷,۸۵,۷۶۵

ترمیم نوارهای حفاری در سطح منطقه دو

 ۱۷

 کیان آباد

خاکبرداری اجراءدستی  کوپال زیرسازی شن نقلی کفپوش موزائیکی جدول 30*60

 

۳۰%

۸ نفر

 

 

 

 

*

 

 

 

 ۱۰,۲۵۰,۹۴۷,۸۲۵

  پیاده رو سازی
کیان آباد

 

۱۸

 

 زردشت

 

تهیه و اجرای چمن مصنوعی

 

۹۵%

۶نفر

 

*

 

 

 

 ۷۸۵,۴۰۰,۰۰۰

تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی زردشت

 ۱۹

کیانشهر

 

تهیه و اجرای چمن مصنوعی

 

۹۵%

۶نفر

 

*

 

 

 

 ۸۵۰,۸۴۰,۰۰۰

تهیه و اجرای چمن مصنوعی زمین ورزشی کیانشهر

۲۰

کیانشهر

تهیه و اجراء وحمل تاسیسات برقی و متعلقات مربوطه

 

 ۷۵%

 ۶نفر

 

 

*

 

 

 

۲,۲۳۸,۱۱۱,۳۷۲ 

اجرای عملیات برقی و مکانیکی سالن بازارچه کیانشهر

۲۱

کیانشهر

خاکبرداری دستی و زیرسازی

 

۹۵%

۶نفر

 

*

 

 

 

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰

پایه های برق بازار کیانشهر داخل محوطه

۲۲

 کیانشهر

خاکبرداری ، آبپاشی ، کوبیدن ، کوپال ، شن نقلی ، بیس

 

۹۵%

۱۰نفر

 

*

 

 

 

۳,۹۳۴,۴۷۵,۴۴۳

محوطه سازی و اتاق تاسیسات سرویس بهداشتی

۲۳

 

کیانشهر

خاکبرداری و خاکریزی آبپاشی و کوبیدن اجرای پی کنی و آجرکاری اجرای اسکلت فلزی  برق و متعلقات و سقف کاذب

 

۳۰%

۷نفر

 

 

 

*

 

 

 

۳,۳۳۵,۴۷۰,۱۴۵

 احداث سایت انبار بازارچه کیانشهر

۲۴

 
معرفی پروژه های خدماتی منطقه ۲ در سال ۹۴

رديف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان اشتغال زایی (نفر)

میزان پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

مشخصات پروژه

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

مجموعه بازی پلی اتیلن

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۳۰%

۵۰%

زمستانه

 

پارک پیوند

۲

مجموعه بازی پلی اتیلن

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۰

۵۰%

زمستانه

 

پارک گلچهره

۳

خرید نیمکت و میز پینگ پنگ

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۴۰%

۵۰%

زمستانه

 

سطح منطقه۲

۴

بهسازی شبکه آب خام

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۰

۸۰%

زمستانه

 

امانیه

۵

خرید اسباب بازی

۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۰

۰

زمستانه

 

سطح منطقه۲

۶

احداث سیستم قطری و مه پاش

۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۰

۰

زمستانه

 

کیان آباد

۷

احداث پارک کودک

۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۰

۰

زمستانه

 

کیانشهر

۸

کف ورودی ۴۲هکتاری

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

۱۰۰%

پاییزه

 

۴۲هکتاری

۹

کف ورودی ۴۲هکتاری

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

*

۰

۰

زمستانه

 

۴۲هکتاری

 
معرفی پروژه های رفاهی روابط عمومی منطقه ۲ در سال ۹۴

رديف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان اشتغال زایی (نفر)

میزان پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

مشخصات پروژه

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

برپایی ایستگاه بمناسبت میلاد امام علی(ع)

 

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۲

برگزاری مراسم تقدیر از کارگران بسیجی

 

۹۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

---

۳

برپایی ایستگاه صلواتی بمناسبت عید مبعث

 

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۴

برگزاری جشن بمناسبت میلاد امام زمان(ع)

 

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

پارک ساحلی

۵

برگزاری جشن بمناسبت میلاد امام زمان(ع) در مساجد سطح منطقه

 

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۶

برگزاری مراسم تشییع پیکر و خاکسپاری دو شهید گمنام در محل بین الحرمین

 

۷۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

پارک دولت

۷

مراسم تقدیر از پزشکان و داروسازان و بیمارستانهای خوش حساب سطح منطقه

 

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۸

برگزاری جشن بمناسبت هفته نیروی انتظامی

 

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

پارک ساحلی

۹

برگزاری جشن روز جهانی کودک

 

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

پارک ساحلی

۱۰

مساعدت جهت برگزاری توانمندی نابینایان و کم بینایان

 

۲۵/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

---

۱۱

برگزاری دهه محرم در سطح منطقه

 

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۱۲

برگزاری مراسم شام غریبان

 

۶۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۱۳

احداث نمایشگاه تاریخ تمدن خوزستان

 

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

پارک ۴۲هکتاری

۱۴

نصب 5عدد تابلوی کاشیکاری

 

۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

جاده ساحلی قبل پل نادری

۱۵

تهیه سی دی مداحی محرم

 

۲۲/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

---

۱۶

برگزارینمایشگاه لوازم تفریحی سالم بمناسبت روز جهانی کودک

 

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۱۷

تهیه بلیط سینمایی جهت فیلم محمدرسول الله(ص)

 

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

---

۱۸

اطلاع رسانی گسترده جهت جذب عوارضات تغییر کاربری املاک

 

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۱۹

چاپ ۴۰۰۰نسخه کتاب شهر و شهرداری در ایران

 

۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۵۰%

 

 

---

۲۰

ریسه بندی و سیاه پوش کردن معابر در ماه محرم و صفر

 

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۲۱

تهیه و نصب تابلوهای بهداشتی در پارکهای منطقه

 

۱۱۷/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه

۲۲

تهیه و نصب تابلو اخطار مصرف قلیان در پارک

 

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 

*

۱۰۰%

 

 

سطح منطقه