ﺳﻪشنبه, 04 مهر,1402
 
پروژه های عمرانی منطقه یک شهرداری اهواز در سال ۱۳۹۴

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار هزینه

منبع تامین اعتبار

میزان اشتغال زایی

میزان پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

مشخصات پروژه

محل اجرا

۱

جدول گذاری جداول فرسوده

۲,۱۹۷,۶۹۷,۷۹۱

۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

استانی

ملی

سایر

۱۰ نفر

۳۰%

سال ۹۴

جدول گذاری

خیابان اصلی زیبا شهر

۲

تخریب و پیاده رو سازی اطراف سازمان قطار شهری

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۰ نفر

۹۷%

سال ۹۴

پیاده رو سازی

اتوبان بهبهانی اطراف سازمان قطار شهری

۳

پیاده رو سازی خیابان شریعتی  بین نادری و امام

۱,۴۴۹,۸۰۰,۰۰۰

۱,۴۴۹,۸۰۰,۰۰۰

 

 

+

۸ نفر

۷۰%

سال ۹۴

پیاده رو سازی و جدول گذاری

خیابان شریعتی بین نادری و امام

۴

احداث سرای محله

۲۱,۷۰۰,۶۱۴,۳۱۹

۳,۷۶۷,۱۱۶,۵۵۶

 

 

+

۱۵ نفر

۲۰%

سال ۹۴

 

کویجمهوری خیابان حیدری نژاد نبش فرهنگ

۵

تخریب و پیاده رو سازی

۲,۴۴۲,۹۴۰,۳۶۵

۱,۲۹۵,۰۹۴,۱۴۰

 

 

+

۸ نفر

۹۰%

سال ۹۴

پیاده رو سازی

ضلع شرقی خیابان ۱۰پادادشهر

۶

لوله گذاری اب خام

۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

337,133,918

 

 

+

۸ نفر

۲۰%

سال ۹۴

لوله گذاری اب خام

خیابان رضوی  و بلوار ساحلی

۷

لوله گذاری جویهای رو باز

۱,۱۰۳,۰۶۳,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۷ نفر

۳۵%

سال ۹۴

لوله گذاری جوی رو باز

خیابان طالقانی شرقی

۸

زیر سازی کوی جمهوری

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۵ نفر

۱۰۰%

سال ۹۴

زیر سازی

کوی جمهوری

۹

لکه گیری اسفالت

۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

_

 

 

+

۶ نفر

۱۰%

سال ۹۴

لکه گیری اسفالت

متفرقه در سطح شهر

۱۰

همسطح سازی دریچه ها

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

_

 

 

+

۶ نفر

۲۰%

سال ۹۴

همسطح سازی دریچه ها

متفرقه در سطح شهر

۱۱

تخریب و پیاده رو سازی

۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰

۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۸ نفر

۹۷%

سال ۹۴

پیاده رو سازی

اتوبان بهبهانی جنب پمپ بنزین و پیروزی

۱۲

بحسازی پارکهای محله ای

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۷ نفر

۹۷%

سال ۹۴

بهسازی پارک

کوی جمهوری خیابان ۷

۱۳

تعمیرات بنای فرسوده

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۶ نفر

۹۷%

سال ۹۴

تعمیرات بنای فرسوده

کوی جمهوری ناحیه  شهرداری

۱۴

اجرای بتن ریزی

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۶ نفر

۹۷%

سال ۹۴

اجرای بتن ریزی

کوی جمهوری پارک شماره۱۱

۱۵

بهسازی و تعمیرات

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۶ نفر

۹۰%

سال ۹۴

بهسازی و تعمیرات

خیابان کمپانی ساختمان اجراییات

۱۶

اجرای جداول روتوش

۱,۱۶۳,۴۶۲,۶۱۰

۱,۱۶۳,۴۶۲,۶۱۰

 

 

+

۱۰ نفر

۹۰%

سال ۹۴

اجرای نصب جداول روتوش

اتوبان بهبهانی  بطرف خیابان زند

۱۷

احداث ابنما در پارک صباغان-پل سیاه-نادری چهار راه ابادان

۶۹۸,۹۸۵,۵۰۰

۶۹۸,۹۸۵,۵۰۰

 

 

+

۸ نفر

۹۰%

سال ۹۴

احداث ابنما در پارک

پارک صباغان-پل سیاه –نادری-چهار راه ابادان

۱۸

اجرای پیاده رو سازی

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

استانی

ملی

سایر

۸ نفر

۹۷%

سال ۹۴

پیاده رو سازی

کوی جمهوری خیابان ۱۶متری

۱۹

احداث سرویس بهداشتی

۱,۰۸۳,۵۵۹,۰۵۷

_

 

 

+

۸ نفر

۳۲%

سال ۹۴

احداث سرویس بهداشتی

خیابان۱۱ پاداد  ساختما ن منطقه یک

۲۰

احداث سرای محله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوی جمهوری

 
پروژه هاي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري منطقه يك
 • خريد و اجراي سنگ عابر پياده در سطح منطقه به متراژ ۲۰۲۵ متر
 • بهسازي ايستگاه هاي اتوبوس سطح هسته مركزي شهر ۱۴ ايستگاه
 • خريد و اجراي رنگ محوري سطح منطقه به متراژ ۱۸ كيلومتر
 • رنگ آميزي نرده هاي زير پل عابر پياده سطح منطقه
 • راه اندازي پل هاي عابر پياده مكانيزه ۳ دستگاه
 • اصلاح هندسي روبروي بيمارستان فاطمه الزهرا (س)
 
 
پروژه هاي معاونت خدمات شهري
رنگ آميزي پل پنجم ، پل چهارم ، تنديس هاي سطح منطقه ، ديوارهاي فرسوده ، پارك ادهم ، نيروي انتظامي ، خيابان دستغيب واقع در زيباشهر ، آموزش و پرورش ناحيه ۳ و دبيرستان علامه اميني  
 
پروژه هاي معاونت فني و عمراني
 • تخريب و پياده روسازي اطراف سازمان قطار شهري اتوبان آيت اله بهبهاني
 • زيرسازي كوي جمهوري : تعدادي از خيابان هاي نشان و فرعي هاي واقع در آن
 • تخريب و پياده روسازي اتوبان آيت بهبهاني بين پمپ بنزين و پيروزي
 • بهسازي پارك محله اي كوي جمهوري خيابان ۷
 • اجراي بتن ريزي موي جمهوري خيابان ۱۱
 • اجراي جداول روتوش اتوبان آيت اله بهبهاني آيلند وسط به سمت چهار راه زند
 • تخريب و پياده رو سازي خيابان ۱۰ پادادشهر ضلع شمالي
 • احداث آبنما در پارك صباغان ، پل سياه ، بانك قوامين پاداد و نادري
 • فلاور باكس و گلدانها در چهارراه آبادان
 • اجراي پياده روسازي در خيابان ۱۶ متري و خيابان صديق در كوي جمهوري
 • اجراي لوله گذاري آبهاي سطحي خيابان طالقاني شرقي