چهارشنبه, 06 مهر,1401
 

پروژه های عمرانی منطقه هشت شهرداری اهواز در سال ۱۳۹۴
 
 
پروژه های عمرانی منطقه هشت شهرداری اهواز در سال ۱۳۹۴

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان اشتغال زایی

میزان پیشرفت فیزیکی

فصل عمرانی

مشخصات پروژه

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

احداث پارک ارکیده ۲ واقع در منطقه ۸

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۲

۹۰%

۹۴-۹۲

احداث پارک به سطح کل 75/1 هکتار

کوی نبوت

۲

روکش آسفالت و قیر پاشی و آسفالت خیابانهای زیر سازی شده

۲۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰

۱۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۵

۸۰%

۹۴

روکش و اسفالت خیابانهای سطح منطقه

سطح منطقه

۳

احداث زمین ورزشی انتهای بلوار امام شرقی

۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۶

۹۳%

۹۴-۹۳

احداث زمین ورزشی محله ای به سطح کل ۱۴۰۰ متر مربع

فاز ۲ پاداد

۴

احداث زمین ورزشی کوی سیصد دستگاه

۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۶

۹۰%

۹۴-۹۳

احداث زمین ورزشی محله ای به سطح کل ۱۴۰۰ متر مربع

سیصد دستگاه

۵

پیاده رو سازی ضلع شمالی و جنوبی بلوار سپهر

۳,۵۲۱,۷۴۸,۴۵۸

۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۸

۴۰%

۹۴-۹۳

احداث پیاده رو ضلع شمالی بلوار سپهر

فاز ۲ پاداد

۶

احداث پارک سعادت واقع در منطقه ۸

۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۰

۳۰%

۹۴-۹۳

عملیات خاکریزی نباتی و زهکشی پارک

فاز ۲ پاداد

۷

احداث پارک انتهای بلوار امام شرقی

۷,۹۹۰,۵۶۵,۴۸۳

۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۲

۳۵%

۹۴-۹۳

عملیات خاکریزی نباتی و زهکشی پارک

انتهای بلوار امام

۸

احداث ساختمان اداری منطقه ۸

۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۲۴

۱۵%

۹۴-۹۳

احداث فونداسیون و ستونهای طبقه همکف

میدان  قانا

۹

زیر سازی و اجرای آسفالت معابر کم عرض متفرقه در سطح منطقه ۸

۱,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۸

۹۰%

۹۴

زیرسازی و اجرای اسفالت کوچه ها و خیابانهای فرعی فاز دو ، کوی نبوت و...

سطح منطقه

۱۰

احداث پیاده رو بلوار آیت الله بهبهانی حد فاصل فردوس تا ترمینال خلیج فارس (کوی مدرس)

۲,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۷

۴۵%

۹۴-۹۳

جدولگذاری و کفپوشگذاری  ضلع شرقی بلوار ایت الله بهبهانی

کوی مدرس

۱۱

ترمیم نوار های حفاری تعدادی از خیابانهای کوی مدرس

۱,۷۹۷,۳۴۱,۱۸۳

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۴

۴۰%

۹۴

ترمیم نوارهای حفاری کوی مدرس و کوی باهنر

کوی مدرس

۱۲

لوله گذاری دفع آبهای سطحی بلوار جواد الائمه

۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۰

 

 

+

۰

۷%

۹۴

در مرحله تهیه لوله توسط منطقه

فاز ۱ پاداد

۱۳

احداث پارک کودک (الوند)

۴,۶۹۰,۷۲۶,۶۲۷

۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۸

۳۰%

۹۴

خاکریزی نباتی و زهکشی و جدولگذاری

کوی صادقیه

۱۴

بهسازی پارک مینا واقع در خیابان کیوان فاز ۲ پادادشهر

۱,۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۹

۷۵%

۹۴

جدولگذاری ، پیاده روسازی و بهسازی پیاده روها

فاز ۲ پاداد

۱۵

زیر سازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابان پشت کوی رسالت تا سیصد دستگاه

۱۷,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰

۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۸

۴۰%

۹۴

خاکبرداری و کوه کنی مسیر

کوی رسالت

۱۶

زیر سازی تا حد لایه اساس و جدولگذاری خیابان ارتباطی کوی رسالت تا پشت صادقیه

۷,۶۶۳,۴۷۰,۱۴۷

۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۶

۷۰%

۹۴

زیرسازی مسیر اصلی انتهای بلوار دعبل تا پشت کوی صادقیه

پشت کوی صادقیه

۱۷

بهسازی آیلند سپاه شرقی واقع در منطقه ۸

۲,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۴

۶۰%

۹۴

جدولگذاری و پیاده روسازی دور پارک

کوی شهروند

۱۸

اصلاح هندسی بلوار امام تقاطع بلوار سپهر

۳,۹۵۳,۶۷۵,۱۴۵

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۱۲

۹۰%

۹۴

اجرای میدان و دوربرگردان و تعریض مسیر

بلوار امام خمینی

۱۹

لکه گیری آسفالت خیابانهای متفرقه در منطقه ۸(تهیه آسفالت برعهده کار فرما )

۸۶۸,۲۰۳,۵۳۰

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

+

۵

۴۰%

۹۴

لکه گیری ضلع جنوبی بلوار دماوند – کوبی نبوت

سطح منطقه