چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
پارک ها و فضای سبز

رديف

عنوان پروژه

كل اعتبار

اعتبار هزينه شده

منبع تامين اعتبار

ميزان اشتغال زايي

ميزان پيشرفت فيزيكي

محل اجرا (منطقه)

۱

تهیه و نصب وسایل بازی پارک ۲۰ هکتاری

۱۳,۰۱۱,۷۰۲,۹۹۳

۱۳,۰۱۱,۷۰۲,۹۹۳

استاني

ملي

ساير

۱۵

۱۰۰

۱

۲

تکمیل خط انتقال آب خام GRP مسیر پدافند منطقه ۲

۲,۳۰۹,۹۶۷,۳۲۸

 

 

 

x

۱۵

_

۲

۳

احداث پارک فدک

۲,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۱۲

_

۳

۴

چمن كاري در ناحيه ۱ منطقه ۳

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۱۰

_

۳

۵

چمن كاري در ناحيه ۲ منطقه ۳

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۸

_

۳

۶

چمن كاري در ناحيه ۳ و ۴ منطقه ۳

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۱۱

_

۳

۷

ایستگاه آب خام جنب سیلو

_

 

 

 

x

۱۳

_

۴

۸

چمن كاري

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۱۵

_

۴

۹

احداث شبكه آب خام بلوار كارگر شرقي

۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۸

_

۴

۱۰

توسعه ايستگاه آب خام پارك شقايق

۱,۵۰۵,۵۱۵,۶۳۷

 

 

 

x

۱۱

_

۴

۱۱

احداث فضای سبز ضلع غربی اتوبان گلستان حد فاصل ورودی پردیس تا خیابان گلدسته

۶,۵۸۸,۲۸۷,۷۸۱

۳,۹۰۱,۳۹۱,۰۹۵

 

 

x

۱۱

۶۰

۴

۱۲

فاز اول بهسازی فضای سبز آیلند شرقی از میدان کارگر تا خیابان سعدی

۲,۹۹۹,۵۹۰,۴۳۶

۱,۲۶۴,۲۴۰,۰۹۳

 

 

x

۸

۶۰

۴

۱۳

احداث و تكميل شبكه آب خام پارك هاي كوي رمضان، فني و حرفه اي و ملت

۲,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۷

_

۷

۱۴

 ( راپل )   ZIP LINE پارک کوهساران

۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۶,۱۸۰,۰۰۰

 

 

x

۶

۱۰۰

۷

۱۵

احداث پارك ستايش

۳,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۱۵

_

۸

۱۶

پارک ارکیده ۳

۰

۰

 

 

x

۱۵

 

۸

۱۷

احداث پارك سعادت

۲,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۱۲

_

۸

۱۸

احداث پارك اركيده (۲)

۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۱۰

۲۰

۸

۱۹

احداث و تكميل شبكه آب خام فني و حرفه اي

۲,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

۸

_

۸

۲۰

جدول گذاری وتعویض جدول فرسوده

۱,۹۶۰,۹۳۳,۸۸۳

۴۰۶,۹۳۴,۶۴۲

 

 

x

۶

۵۰

۸

۲۱

اجرای احجام فضای سبز عمودی در سطح شهر

۳,۸۰۶,۴۶۰,۰۰۰

 

 

 

x

۱۰

۱۰۰

 

۲۲

خرید گلدان و پایه گلدان و طرح های استقبال از نوروز

۴,۳۲۲,۲۷۹,۸۵۰

 

 

 

x

۷

۱۰۰

 

۲۳

طراحی و اجرای فرش گل در ساحل شرقی رودخانه کارون جنب پل هفتم

۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

x

 

۱۰۰

 

۲۴

محوطه سازی و اجرای فضای سبز داخلی کشتارگاه دام شهرداری

۲,۱۰۷,۲۵۹,۰۶۰

 

 

 

x

۱۱

_