چهارشنبه, 06 مهر,1401
 
توجه!

برای دیدن تصویر مربوط به پروژه، بر روی عنوان مرتبط با آن پروژه را انتخاب نمایید.

 
معرفی پروژه های خدماتی شهرداری منطقه سه در سال ۱۳۹۴

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان اشتغال زایی

میزان پیشرفت فیزیکی به در صد

مشخصات پروژه

محل اجرا

استانی

ملی

سایر

۱

پارک نیرو فاز ۲

۱۲,۱۹۸,۷۶۲,۸۹۳

۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

//

۲۶نفر

۵۲

پارک

کوی نیرو

۲

بهسازی پیاده روهای پارک هفت جام

۲,۰۸۴,۶۲۹,۴۹۴

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

//

۱۲نفر

۵۵

پیاده رو سازی

سه راه فرودگاه

۳

پارک سید عبدالله

۱,۱۵۸,۸۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۳نفر

۵

پارک

کوی ملت

۴

پارک منابع طبیعی

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۱۷نفر

۸۰

پارک

کوی منابع طبیعی

۵

پارک آغاجاری

۶,۸۷۸,۵۸۶,۵۰۶

 

 

 

//

۱۴نفر

۲۵

پارک

کوی آغاجاری

۶

پارک فدک

۷,۳۹۵,۵۳۱,۹۲۴

۷,۳۹۵,۵۳۱,۹۲۴

 

 

//

۱۳نفر

۹۵

پارک

کوی فدک

۷

انتقال آب خام استخر موج  فاز ۱و۲و۳و۴ کوی ملت

۲,۹۳۴,۹۲۱,۲۹۹

 

 

 

//

۸نفر

۹۵

آب خام

کوی ملت

۸

انتقال آب خام در سطح منطقه از سراه فرودگاه

۳,۱۰۸,۳۳۷,۱۵۳

 

 

 

//

۸نفر

۲۵

آب خام

سراه فرودگاه به چهارشیر پنج نخل وچهاراسب

۹

سرویس بهداشتی استخر موج

۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

//

۵نفر

۵۰

سرویس بهداشتی ده چشمه

روبروی استخر موج

۱۰

سرویس بهداشتی ده چشمه فرهنگیان

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۶نفر

۵۰

سرویس بهداشتی ده چشمه

پارک فرهنگیان۲

۱۱

دفع آبهای سطحی  ساحلی استخر موج

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۷نفر

۲۵

دفع آبهای سطحی

روبروی استخر

۱۲

دفع آبهای سطحی منازل توانیر

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۷نفر

۳۰

دفع آبهای سطحی

کوی ملت

۱۳

انتقال آب خام پارک منابع طبیعی

۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۷نفر

۵

آب خام

کوی منابع طبیعی

۱۴

پارک رودکی یا۱۷شهریور

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۲۵

پیاده رو سازی

صد دستگاه

۱۵

پارک کوی ملت

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۲۵

پیاده رو سازی

کوی ملت

۱۶

پارک فرهنگیان

۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۹نفر

۳۰

پیاده رو سازی

کوی فرهنگیان

۱۷

پارک کوی نیرو فاز یک

۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۲۵

پیاده رو سازی

کوی نیرو

۱۸

پارک زویه ملیراه

۲,۶۳۰,۶۷۰,۸۹۸

 

 

 

//

۸نفر

۱۵

پیاده رو سازی

فلکه شهید محمدی

۱۹

فضای سبز حاشیه دیوار شرکت نفت

۲,۶۷۸,۶۷۰,۸۹۸

 

 

 

//

۸نفر

۱۰

فضای سبز

کمر بندی فرودگاه

۲۰

خاک نباتی

۲,۰۴,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۴نفر

۵۰

خاک نباتی

سطح منطقه

۲۱

اصلاح هندسی فاز ۳و۴

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۷نفر

۵۰

اصلاح هندسی

فاز ۳و۴ ملت

۲۲

زمین والیبال وبسکتبال کوی فرهنگیان

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۶نفر

۵۰

زمین ورزشی

فرهنگیان۲

۲۳

پل عابر پیاده سه راه فرودگاه

۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

///

۵نفر

۹۰

پل عابر پیاده

سه راه فرودگاه

۲۴

دفتر خدمات شهری ناحیه ۴

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۶۰

دفتر خدمات

فرهنگیان۲

۲۵

پیاده رو سازی و جدولگذاری فاز۴کوی ملت

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۶نفر

۵۰

پیاده رو سازی

فاز ۴ ملت

۲۶

زیر سازی تا حد لایه اساس معابر کوی مهاجرین

۲,۲۴۵,۴۲۱,۷۳۱

 

 

 

//

۸نفر

۹۰

زیر سازی

کوی مهاجرین

۲۷

همسان سازی پیاده رو زیتون بین خ حجت و فتاح

۶,۸۴۱,۱۸۶,۶۶۱

 

 

 

//

۸نفر

۱۰۰

تخریب جداول فرسوده

زیتون کارمندی

۲۸

پیاده رو وجدولگذاری جاده جنب پایانه اغاجاری

۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۱۰۰

پیاده رو سازی

کوی اغاجاری

۲۹

احداث جاده جنب پایانه کوی اغاجاری

۳,۰۲۹,۰۹۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۹۷

جاده سازی

کوی اغاجاری

۳۰

زیرسازی تا حد لایه اساس مجموعه فرهنگی فجر

۲,۰۲۹,۶۵۴,۳۴۷

 

 

 

//

۸نفر

۵۰

زیر سازی

زیتون کارمندی

۳۱

زیرسازی تا حد لایه اساس مسیر کوی علی اباد

۲,۱۱۵,۶۲۵,۷۹۱

 

 

 

//

۸نفر

۲۵

زیر سازی

علی اباد

۳۲

سرای محله

۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۲۵

سرای محله

فرهنگیان ۲

۳۳

پیاده رو سازی پارک ملیراه رویه

۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۵نفر

۳۵

پیاده رو سازی

ملیراه

۳۴

پارک فرشید ۲

۳,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۵

  احداث پارک

فرشید۲

۳۵

پیاده روسازی پارک آزادی

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۵۰

پیاده رو سازی

زویه

۳۶

دفع آبهای سطحی خ ۱۳اقبال

۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۱۰۰

دفع آبهای سطحی

کوی ملت

۳۷

احداث زمین ورزشی جاده ساحلی

۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۶نفر

۸۵

زمین ورزشی

جاده ساحلی

۳۸

خرید درب و پنجره upvc

۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۸۵

خرید

اداره

۳۹

بازسازی سرویس بهداشتی پارک زیتون

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۵فر

۱۰۰

بازسازی

زیتون کارمندی

۴۰

پل عابر پیاده سماء

۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۸نفر

۱۰۰

پل عابر پیاده

کمربندی ماهشهر

۴۱

احداث زمین ورزشی فرشید۲

۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 

 

 

//

۷نفر

۹۵

زمین ورزشی

فرشید۲