پنجشنبه، 19 تیر 1399
 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری

ردیف

عنوان پروژه

کل اعتبار

اعتبار هزینه شده

منبع تامین اعتبار

میزان پیشرفت فیزیکی

محل اجرا

میزان اشتغال زایی

۱

تکمیل بازار روز کیانشهر

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۴۶۵,۷۳۱,۹۷۷

عمرانی شهرداری

۷۰٪

کیانشهر خ ۲۴ متری منازل سپاه

۵۰ نفر

۲

تکمیل بازارچه دعبل

۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۷۱۹,۲۹۱,۰۹۷

عمرانی شهرداری

۷۰٪

کوی باهنر بلوار دعبل خزایی

۴۰ نفر

۳

تکمیل بازارچه بهارستان

۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۸۱,۲۸۴,۰۴۰

عمرانی شهرداری

۶۰٪

بهارستان خ مهستان

۴۰ نفر

۴

تکمیل ۳۱غرفه طرح توسعه میدان الغدیر

۵۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

-

عمرانی شهرداری

 

ضلع شمالی میدان الغدیر

-

۵

ایجاد شبکه برق روستایی میدان الغدیر

۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

-

عمرانی شهرداری

-

محوطه میدان  میوه و تره بار الغدیر

-

۶

بازارچه ملاشیه

۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

استانی

۴۶%

ملاشیه

۱۶۰ نفر

۷

ساماندهی بازار کیان

۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

-

 

 

کوی علوی

-

۸

جمعه بازار

۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

-

-

-

زمین پشت بهشت آباد

۵۰۰ نفر

۹

احداث بازار احشام غرب اهواز

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

-

-

-

منطقه شش شهرداری

 

۱۰

احداث بازار احشام شرق اهواز

۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

-

 

 

منطقه سه روستای نده